Een applicatie voor de syndicus en de VME: SyndicusOnline

posted on February 17, 2014 in Software

Software voor de syndicus is vaak gericht naar de professionele syndicus en kost talloze euro’s per licentie. Geld dat de Algemene Vergadering zelden over heeft om het zijn syndicus gemakkelijker te maken. Wat jammer is, want vaak kan de syndicus zo zijn taak beter, transparanter en gemakkelijker uitvoeren.

Met SyndicusOnline is dit probleem opgelost. SyndicusOnline is software voor zowel de hobby syndicus van één gebouw als de professionele syndicus met tientallen gebouwen. Een enkele VME begint vanaf 49 euro per jaar, tot het dubbele voor een vme van meer dan 50 geregistreerde gebruikers. Syndici met meerdere gebouwen in beheer kunnen contact opnemen voor een aangepaste offerte.

SyndicusOnline is een applicatie die volledig online draait, dus de syndicus hoeft zich niets meer aan te trekken van hostingkosten, backups en dergelijke. Het enige dat vereist is is een internet-verbinding, wat met de smartphones en tablets van vandaag bijna alomtegenwoordig is.

Met SyndicusOnline kan de syndicus alles delen met de bewoners wat wettelijk vereist is, maar daar stopt het niet! Naast documenten, het minimaal genormaliseerd rekeningstelsel en bewonersinformatie, kan hij ook kiezen om afrekeningen, nuttige adressen, agenda-items, algemene meldingen, enzomeer te delen. Daarnaast is er een module om storingen te melden en op te volgen, een module om meterstanden in te geven en op te volgen, en zijn er meerdere modules in ontwikkeling.

Geïnteresseerd? Probeer mijn software voor de syndicus uit!

ps: SyndicusOnline wordt door mij ontwikkeld, is begonnen als hobby-project (op vraag van een klant) maar is nu uitgegroeid tot een volwaardige applicatie met veel potentieel. Met het internet is een beheer van uitzonderlijke communicatie en transparantie mogelijk, en heeft iedere VME de mogelijkheid om de tijd van een onzichtbare, slecht communicerende en dure syndicus achter zich te laten. Ik geloof hier sterk in, en wil een applicatie uitbouwen die zowel de eigenaars als de syndicus van een VME tevreden maakt.

Blom Inrichtingen - interieurprojecten in de gezondheidszorg